cavalloni26172.gif (6039 bytes) 1x1.gif (42 bytes)

 Repülőmodellező kategóriák 

... ...
1x1.gif (42 bytes)
1x1


FAI
Federation Aeronautique Internationale
Nemzetközi Repülő Szövetség

 

Alakult 1905. október 5-én Párizsban. Alapítója: Henri de la Vaulx. A FAI célja a tagszövetségek különféle törekvéseinek koordinálásával és megfelelő csoportosításával a repülés és űrhajózás előmozdítása az egész világon, minden eszközzel és különösképp azzal, hogy:

 1. meggyőzően bizonyítják az űrhajózás alapvetően nemzetközi jellegét, mint olyan hatékony eszközt, amely közelebb hozza az embereket egymáshoz politikai, és faji hovatartozásuktól függetlenül;
 2. támogatják azoknak az alapelveknek és elképzeléseknek a fejlesztését, amelyek előmozdítják a repülés és űrrepülés fejlődését, e repülési formák különböző ágainak űzését, és minden szükséges intézkedést megtesznek az érintett szervekkel együttműködve a fejlődés és gyakorlás akadályainak csökkentésére vagy megszüntetésére;
 3. tagszövetségeik és szakbizottságaik segítségével támogatnak mindenfajta repülősportot a világ minden részén;
 4. rögzítik, meghatározzák, hitelesítik a nemzetközi csúcsokat, ösztönzik és kidolgozzák a nemzetközi versenyszámok és események szabályait mind a repülés, mind az űrrepülés vonatkozásában;
 5. összegyűjtik, elemzik és terjesztik azokat az információkat és statisztikai adatokat amelyek elősegíthetik a repülőgépek és berendezéseik fejlesztését, hozzájárulhatnak a nemzetközi színvonal emelkedéséhez és fejleszthetik a kommunikációt és a repülés biztonságának megszervezését.

A FAI legfontosabb szervei:

 1. A kongresszus, amely a nemzetközi szövetség legmagasabb törvényhozó szerve
 2. Az elnökség, amely a kongresszus által meghatározott kereteken belül az egyes ülések közötti kongresszusi jogkört tölti be;
 3. A bizottságok, - akár állandóak, akár ideiglenesek - amelyeket abból a célból hoztak létre hogy a kongresszus vagy az elnökség által rájuk bízott speciális kérdésekkel foglalkozzanak. Állandó bizottságai közé tartozik a

Nemzetközi Repülőmodellező Bizottság
CIAM
Commission Internationale d’Aeromodelisme

 

Feladatai magában foglalják a repülőmodellek építésére vonatkozó kérdéseket, valamint a sportkódex 4. fejezetében foglalt előírások ellenőrzését és fejlesztését.

Magyarországot 1910-ben vették fel először a FAI tagjainak sorába. (1910. február 23-án megalakult a Magyar Repülő Szövetség, 1910. október 27-én a FAI felvette a Magyar Repülő Szövetséget - mint Magyarországot képviselő szervezetet - tagjai sorába.) Tagságunk a II. világháború miatt megszakadt. 1947-től Magyarország ismét rendes tagként vesz részt a FAI munkájában.

A repülőmodellezők kezdetben - és még nagyon sokáig - a Magyar Repülő Szövetséghez tartoztak, ennek egyik szakágát alkották. A repülőmodellezés csak a 60-as években bővült a hajó- és az autómodellezéssel. Többek között ezzel vált indokolttá hogy önálló szövetség alakuljon a három szakág művelőiből. Erre az önállóságra - az akkori körülmények miatt - még várni kellett néhány évet. Még a Magyar Repülő Szövetség önállóságát is megszüntette a politikai akarat. Ezek állomásai röviden:

 • 1955. július 3. Bekebelezik a Magyar Szabadságharcos Szövetségbe, új neve Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség. (MÖHOSZ)
 • 1956. október 30. A Repülők kilépnek a MÖHOSZ-ból
 • 1956. október 31 Újra megalakul a Magyar Repülő Szövetség
 • 1957. augusztus 17. Ismét egyesítés: Megalakul az MHS (Magyar Honvédelmi Sportszövetség)
 • 1967. augusztus 8. Az MHS átalakul MHSZ-é (Magyar Honvédelmi Szövetség)
 • 1968. február 8. A Magyar Testnevelési és Sporthivatal II. kongresszusának határozatára megalakul a Magyar Repülő Szövetség 7 fős elnöksége, ugyanekkor alakul meg a Magyar Modellező Szövetség elnöksége is. Tevékenységük csak a nemzetközi szervezetekkel tartandó kapcsolatban merül ki. „Belföldön” az MHSZ vezetői hallani sem akarnak róluk, mert minden működésükben az ő tekintélyük és hatalmuk csorbítását vélik felfedezni. Az önállóságra még mindig várni kell. A rendszerváltásnak köszönhető hogy
 • 1989. december 2-án megalakul a

Magyar Modellező Szövetség
MMSZ

1x1.gif (42 bytes)